staticPage
Üye Ol Üye Girişi

Sergi365

Çocukların kendilerini en özgür hissettikleri, duygularını önyargısız dile getirdikleri an resim yaptıkları andır. Çocuğun resim yapmasının temelinde, dürtüsel bir istek duymayla beraber beğenilme ve haz alma amacı da vardır. Bu nedenle resim yapma isteği olan çocuklar olumlu tepkiler aldıkça resim yapmayı sürdürürler.
Resim yapmak, çocuğun düş gücünü geliştiren bir işleve de sahiptir. Resim yapan çocuk, yönlendirildiği veya çizgilerine çeşitli sınırlamalar getirildiği zaman düş gücü de sınırlandırılmış olur. Anne ve baba çocuğa resim yapma olanağı sağlamalı ve çocuğun yaptığı resimlerle ilgilendiğini gösteren davranışlar sergilemelidir. Yaptığı resimleri çerçeveleyip evin çeşitli yerlerine asabilir ve yapılan resimlerle ilgili konuşmalar yapılabilirsiniz.
Resim Yapmanın Çocuk Gelişimine Etkileri

   Çocuk resmi görsel bir iletişim aracı olarak kullanır.
   Sözel olarak söyleyemediklerini resimle ifade eder.
   Biçimsel anlatımla ilgili becerilere sahip olur.
   Bilinçaltında yatan korku, endişe gibi duygularını resim aracılığıyla dışarıya atarak rahatlar.
   İstek, arzu ve hayallerini kâğıda yansıtır.
   Sanata ve tasarıma dair yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir.
   Resmin yaşamıyla olan bağlantısını ve yararlarını kavrar.
   Özgün ve yaratıcı fikirler geliştirir.
   İnce motor becerilerinde başarılı sonuçlar elde eder.
   Sanat eserlerine ilgi duyar.

Her çocuk çizim yapma isteğine ve ihtiyacına sahiptir. Çizim yapmak gözlem ve pratik yaparak edinilen bir beceridir. Bir beceriyi öğretmensiz ve daha kolay öğrenenler toplumumuzda yetenekli olarak adlandırılsa da aslında bu becerilerini pratik yaparak edinirler.
Çizebilmek, sadece seçilmiş/özel bazı kişilere ait bir yetenek değildir.  Biz çocukları yetenekli ve yeteneksiz çocuk diye değerlendirmiyoruz ve çocuklara bu şekilde yaklaşılmamasını istiyoruz. 

Sergi365 resim yapan çocukların desteklenmesi ve eserlerini paylaşması için çalışmaktadır. Ülkemizin en büyük sanal sergi alanıdır. Hayalimiz çocuklarımızın eserlerini saklayarak, onlarla büyüyen ve her zaman açık bir sanat galerisi sahibi olmalarıdır.
Unutmayın her çocuk çizmek ve yaratmak içgüdüsüyle dünyaya gelir, aile bireylerinin çocukların çalışmaları ile ilgilenmeleri minik sanatçıları gururlandırır ve mutlu eder.